Skip to main content
Afwezigheid melden Studieaanbod
Leerlingenbegeleiding

Maximale ontplooiingskansen voor alle leerlingen

Leerlingenbegeleiding

Met de leerlingenbegeleiding op onze school hebben we als doel het creëren van maximale ontplooiingskansen voor alle leerlingen.

Basiszorg

Elke leerkracht op Sint-Bavo biedt brede basiszorg. Zo zorgen we er samen voor dat alle leerlingen zich volgens hun mogelijkheden en talenten kunnen ontplooien. Onze leerkrachten zorgen dagelijks voor een positieve, veilige en rijke leeromgeving. We streven naar betekenisvol leren!

Voor je bij ons op school start hebben we een gesprek met jou en je ouders om je alvast beter te leren kennen.

De vakleerkrachten brengen niet enkel de inhoud van hun vak aan, maar besteden ook aandacht aan studiemethode en planning.

De titularissen zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Zij vangen de leerlingen op bij kleine of grote zorgen en trachten als eersten hiervoor een oplossing te bieden. Op regelmatige basis organiseren we leerlingencontacten waarbij we tijd maken om te luisteren.

Op de belangrijke keuzemomenten geven de titularissen, vakleerkrachten en leerlingenbegeleiders de nodige uitleg over de verschillende keuzemogelijkheden. Ze begeleiden de leerlingen bij het maken van de juiste studiekeuze en bespreken die met de ouders.

Brede basiszorg in elke graad

Brede basiszorg eerste graad

Brede basiszorg tweede graad

Brede basiszorg derde graad

Verhoogde zorg

Verhoogde zorg

De school voorziet verhoogde zorg voor leerlingen die het nodig hebben.

Leerlingen en ouders kunnen terecht bij de leerlingenbegeleiders voor problemen die met leren leren te maken hebben, maar ook met alle vragen die ze zich gedurende het schooljaar zouden kunnen stellen.

De leerlingenbegeleiders ondersteunen met individuele begeleidingsplannen leerlingen met een specifieke zorgvraag, zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD... De leerlingenbegeleiding werkt ook hiervoor nauw samen met het CLB. Het spreekt voor zich dat ook de ouders bij dit proces worden betrokken.

Pestpreventiebeleid

Pestpreventiebeleid

We willen onze leerlingen laten opgroeien in een veilige, warme omgeving en willen hen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. We vinden het belangrijk om onze leerlingen te ondersteunen en begeleiden wanneer er toch conflicten in de vorm van pestgedrag zijn ontstaan. Pesten onder gelijk welke vorm is immers onacceptabel en geeft steeds negatieve gevolgen op korte en/of lange termijn zowel voor het individu als voor de groep.

Omdat we op Sint-Bavohumaniora heel sterk inzetten op het welbevinden van onze leerlingen, hebben we een absolute prioriteit gemaakt van ons anti-pestbeleid.


Tips & tricks

Leerfiche hoe maak ik thuis mijn boekentas

Leerfiche Zo maak ik mijn boekentas op school

Leerfiche plan je blok

Leerfiche hoe studeer ik het best


Bavo Bruist

Klasdag

Klasdag

  • ma 24 okt. 2022
  • Bavo Bruist
  • Algemeen
Kopergietery

'She’

  • do 06 okt. 2022
  • Bavo Bruist
  • Cultuur
Meer Bavo Bruist