Skip to main content
Afwezigheid melden Studieaanbod
  • Bavo Bruist
  • vr 19 aug. 2022

Visietekst Pastorale raad

  • Pastoraal
Pastoraal

De beleving van het christendom bestaat uit drie pijlers: liturgie – verkondiging – diaconie. De pastorale raad (hieronder: ‘wij’) wil deze drie pijlers in zijn werking integreren.

Op die manier willen wij, meer dan andere raden en werkgroepen, de christelijke ziel van de school zijn, en toch voortdurend in dialoog gaan met die andere raden en werkgroepen. Hierbij hebben we oog voor traditie en voor vernieuwing.

We vertrekken vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld, en laten ons niet opsluiten in andere ideologieën die bvb. mensen tegen elkaar opzetten, die niet bevrijdend zijn voor mensen,… We gaan ook niet mee in de hedendaagse tendenzen van moralisering, psychologisering,…


Liturgie


Wij willen regelmatig liturgische diensten organiseren en verzorgen: eucharistievieringen, bezinningen,… en hiermee de spirituele noden van onze leerlingen en collega’s lenigen. Wij willen erover waken dat de kapel van de school een gewijde plaats van liturgie en van bezinning blijft. 


Verkondiging 


Wij willen getuigen van het leven van Jezus Christus door onze acties telkens te koppelen aan evangelieteksten of andere bijbelse teksten. 


Diaconie 


Diaconie betekent dienst van de kerkgemeenschap aan de wereld, meer specifiek aan het lenigen van de noden in deze wereld. Concreet gaat het dus om allerlei acties van sociale aard (Broederlijk Delen,…) die we enthousiast willen organiseren. Daarnaast zien we het als onze taak om het gemeenschapsleven op school warm te houden.

Ook interessant


Klasdag

Klasdag

  • ma 24 okt. 2022
  • Bavo Bruist
  • Algemeen
Kopergietery

'She’

  • do 06 okt. 2022
  • Bavo Bruist
  • Cultuur
Meer Bavo Bruist