Skip to main content
Afwezigheid melden Studieaanbod

Bavo vergroent

Breng de natuur tot diep in de stad!

Elke vrije gift is welkom!

Wat?

Jaarlijks nemen we met de ouders van de Sint-Bavo oudervereniging het initiatief om een som geld in te zamelen voor een verbetering voor de school. Zo bekostigden we in het verleden onder andere een aantal nieuwe tuinbanken, een nieuwe muziekinstallatie en een skatepark. We gooien het deze keer over een andere boeg: we willen onze school vergroenen en futureproof maken voor de leerlingen van vandaag en de generaties die volgen.

Waarom?

Hetere zomers, extreme droogte, hitte-eilandeffect: ons klimaat verandert en we voelen dat bij elke hittegolf meer en meer. Door in te zetten op vergroening van onze school, passen we onze school aan aan dat ander klimaat, we doen aan klimaatadaptatie. Bomen geven ons schaduw, zorgen voor afkoeling en verbeteren de lucht. Geveltuinen en nestkasten verhogen de biodiversiteit in de stad en creëren een inspirerende leefomgeving voor onze kinderen waarin leren en groeien aangenamer is. Het Sint-Bavo van de toekomst!

Bavo vergroent

In een eerste fase mikken we met deze actie op de aanplanting van 10 toekomstbomen op onze site, 6 geveltuinen van 12m hoog en 4 nestkasten voor mees en vleermuis. We werken hiervoor samen met de Geveltuinbrigade van Gents MilieuFront, die al meer dan 3000 geveltuinen en tientallen toekomstbomen hebben gerealiseerd in Gent. Op de foto hieronder zie je ons DROOMBEELD.

We willen onze school vergroenen en futureproof maken voor de leerlingen van vandaag en de generaties die volgen!

Een toekomst…wat?!

Een toekomstboom is een boom die zowel bovengronds als ondergronds de ruimte krijgt om minimum 100 jaar oud te worden. Je plant ze maar 1 keer aan voor de komende 100 jaar en in die tijd blijft het groenvolume van de toekomstboom toenemen. Hoe groter het groenvolume, hoe meer schaduw en verkoeling. Zo gaat elke boom de opwarming in de stad tegen. Toekomstbomen produceren meer zuurstof, vangen meer fijn stof en slaan meer broeikasgassen op dan kleinere bomen. Als natuurlijke geluidsdemper temperen ze de omgevingsgeluiden.

Een grotere boom betekent meer leefruimte voor insecten en vogels. Zo geven toekomstbomen de biodiversiteit in de stad een boost.

Wist je dat…een toekomstboom 10 airco’s vervangt?! Een boom brengt op de grond tussen de 10 en 12 graden verkoeling. In de lucht die we vervolgens inademen, wordt zo’n 1 tot 5 graden verschil gemaakt.

Nestjes…

In de natuur broeden vogels natuurlijk niet in een nestkast. Dan broeden ze bijvoorbeeld in een holte of spleet in een oude boom. Maar ruimte voor zo'n grote boom is er niet in elke tuin. Een nestkast beschermt - al dan niet bedreigde - vogelsoorten en vergroot de biodiversiteit in de stedelijke omgeving.

Vele Europese vleermuissoorten worden in hun voortbestaan bedreigd en het ophangen van nestkasten helpt ze om de soort in stand te houden. 
Vrouwelijke vleermuizen vormen in de zomer een kraamkolonie, ze verblijven in grotere aantallen samen op een zolder of in een boomholte. De mannetjes zoeken een rustige en doorgaans warme verblijfplaats om te slapen vb. in een vleermuizenkast. De kleine smalle vleermuizenkasten dienen dus als rustplaats, niet om in te nesten.

Geveltuinen…altijd een goed idee!

Geveltuinen brengen meer sfeer op de speelplaats en zorgen voor meer schaduw en verkoeling op hete dagen. Dat effect is welkom, want stenen en asfalt absorberen veel zonlicht en maken de stad, en dus de schoolomgeving, warmer.

Daarnaast produceren ze zuurstof en filteren ze fijn stof waardoor de luchtkwaliteit verbetert.

Tot slot beschermen geveltuinen ook de school tegen weer, wind en hitte. Zo zorgen stevige bladhoudende klimplanten er in de winter voor dat de muur niet te sterk afkoelt, terwijl ze in de zomer helpen het huis koel te houden.

Elke gift is welkom

Iedereen kan bijdragen naar wens en elke bijdrage is welkom. Vele kleine bijdragen maken immers een groot verschil. 

We geven jou graag een idee met welk budget we hoe ver kunnen springen:

  • € 670 per toekomstboom (van onderzoek, aanplanting tot nazorg)
  • € 350 voor 4 nestkasten
  • € 2000 voor 6 geveltuinen van 12m hoog


Bedankt om je gift te storten met de melding ‘Bavovergroent’ op BE51 7370 1289 3262 van de vzw oudervereniging Sint-Bavohumaniora, Reep 4, 9000 Gent. Je kunt ook onderstaande QR-code scannen.

Als oudervereniging hebben we het statuut van een vzw om acties te organiseren in het belang van de leerlingen op onze school. Regelmatig wordt ons bij acties gevraagd of we geen fiscaal attest kunnen afleveren maar dit is vrij strikt gereglementeerd. Wij komen bijgevolg niet in aanmerking om dergelijk attest af te leveren. Uiteraard kunnen we vanuit onze vzw wel een formulier bezorgen met vermelding van de actie en uw gift.

Als je graag opgeeft waar je gift naartoe gaat, voeg dan gerust het woord ‘geveltuin’, ‘nestkast’ of ‘toekomstboom’ toe achter ‘Bavovergroent’.

Enthousiast over dit project? Twijfel niet om het te delen met familie en vrienden.

Afhankelijk van de gekozen ingrepen en het resultaat van de actie, gaan we in de herfst van 2023 aan de slag met de aanplanting.

Zin om mee te planten of op een andere manier betrokken te worden?

Laat het ons weten via een e-mail naar oudervereniging.bavo@gmail.com.

Ons droombeeld krijgt vorm!