Skip to main content

Van donderdag 11 juli tot en met zondag 18 augustus is de school gesloten. Alle andere weekdagen (m.u.v. donderdag 29 augustus) kunt u voor inlichtingen contact opnemen met de school van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur. We wensen iedereen een fijne vakantie! 

Afwezigheid melden Studieaanbod

Digitaal leren

In de geest van ons opvoedingsproject willen we onze leerlingen vormen tot kritische en weerbare volwassenen. Het is bovendien onze taak om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Daarin is digitalisering niet langer weg te denken.

Laptop

Om ons digitaal leren te ondersteunen kiezen we voor het gebruik van laptops in de klas. Alle leerlingen gebruiken hun eigen laptop op school.
We stellen voor de eerste graad en de tweede graad laptops ter beschikking die ze in de klas en thuis kunnen gebruiken. 


Motivatie

De computer is op school al langer een middel om te leren. De nieuwe leerplannen nemen mediawijsheid en digitale geletterdheid ook op als doel op zich. Bovendien ondersteunen leerkrachten de lessen steeds meer met digitale toepassingen. Dat kan efficiënt als elke leerling over een eigen laptop beschikt. Ook de omschakeling naar afstandsleren verloopt vlot met een eigen laptop.


Internen

Alle internen brengen hun eigen laptop mee naar het internaat en naar de klas.

Ons engagement

De computer vervangt de vakleerkracht en de huidige leermiddelen uiteraard niet. De leerkrachten gebruiken de computer waar het een meerwaarde is voor het leerproces. Hun aanhoudend engagement en professionalisering zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs. Bovendien heeft de school geïnvesteerd in de nodige infrastructuur en ondersteuning.
We zorgen voor voldoende lockers zodat iedereen de laptop veilig kan opbergen.


Welke laptop?

We gebruiken voor ons digitaal leren het besturingssysteem en de softwaretoepassingen van Microsoft en we werken met Windows. Hier kan je de basiskenmerken van de toestellen terugvinden. Die toestellen volstaan voor het gebruik in de klas. De laptops die de eerste en de tweede graad gebruiken, beantwoorden aan deze basiskenmerken aangezien we die zelf aangekocht hebben.


Kostprijs

We zijn er ons van bewust dat deze aankoop een grote investering vraagt. Wij hebben deze beslissing weloverwogen gemaakt en zijn overtuigd van de meerwaarde.


Meer info/contactgegevens

Meer toelichting krijg je in een informatievideo die je op deze pagina kunt bekijken of via onze FAQ.
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze ICT-afdeling.


Meer schoolinfo