Skip to main content

Van donderdag 11 juli tot en met zondag 18 augustus is de school gesloten. Alle andere weekdagen (m.u.v. donderdag 29 augustus) kunt u voor inlichtingen contact opnemen met de school van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur. We wensen iedereen een fijne vakantie! 

Afwezigheid melden Studieaanbod
Latijn

Eerste jaar

Latijn (optie CLIL)

Latijn (optie CLIL)

Eerste graad

Is deze richting iets voor mij?

> Je bent geboeid door taal

> Je bent nauwkeurig en wil grondig leren analyseren

> Je hebt een grote interesse in cultuur en de rijke erfenis van de Grieken en de Romeinen

> Je bent leergierig en hebt een brede interesse

Waar kies je voor?

Elke leerling in het 1ste jaar heeft 27 uur algemene vorming. De algemene vorming vullen we aan met 5 uur richtingspecifieke vakken. Op die manier krijgt elke leerling in het eerste jaar 32 uur les per week. Iedereen krijgt ook een klasuur. Binnen dit klasuur maken we tijd voor leren leren. Ook onze zoeklichtthema’s komen in dit uur aan bod: zelfbeeld, weerbaarheid, sociale en relationele vorming en mediawijsheid.

Kies je voor de richting Latijn, dan vullen we de algemene vorming (27 uur) aan met een keuzepakket van vijf uur Latijn. Je maakt een uitdagende keuze! Omdat je bij de studie van oude talen grondig leert analyseren, groeit je taalinzicht en kan je vlot je kennis van de moderne talen uitbreiden. Ook geheugen en tekstbegrip worden getraind. In teksten maak je kennis met alle avonturen van onsterfelijke helden uit de wereld van de Grieken en de Romeinen. Zo ontdek je gauw dat oude culturen een blijvende stempel hebben gedrukt op onze moderne samenleving.

Kies je voor deze richting dan verwerk je de leerstof van de algemene vakken wiskunde, Nederlands en Frans binnen de 27 uur algemene vorming zonder extra ondersteunende lesuren.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je behaalde in het zesde leerjaar goede punten voor alle vakken.
Je bent leergierig en hebt een brede interesse, zowel voor wiskunde en wetenschappen als voor taal en geschiedenis.
Houd rekening met het advies dat je bij het eindrapport van de lagere school meekreeg.

Wat nadien?

De studierichting bereidt je voor op het tweede jaar Latijn of Grieks-Latijn.
Je kan ook overstappen naar een basisoptie zonder klassieke talen.


Lessentabel latijn (optie clil)

Algemene vorming
Totaal algemene vorming 27
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 2
Natuurwetenschappen 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Artistieke vorming (muziek en beeld) 3
Techniek 2
Klasuur 1
*Of je CLIL kan volgen of niet hangt af van de schoolorganisatie
Differentiatie Latijn
Totaal differentiatie 5
Totaal aantal lesuren 32
Latijn of Latijn met CLIL* (in het Frans) 5

Contactpersonen

Op zoek naar meer info over deze studierichting?

www.onderwijskiezer.be