Skip to main content
Afwezigheid melden Studieaanbod
Humane wetenschappen

Tweede graad

Humane wetenschappen (optie CLIL)

Humane wetenschappen (optie CLIL)

Tweede graad

Is deze richting iets voor mij?

> Je bent geboeid door mens en maatschappij

> Je toont een grote interesse voor actualiteit 

> Je kan zowel zelfstandig als in team vlot werken

> Je durft een onderwerp kritisch onderzoeken

Waar kies je voor?

In de richting humane wetenschappen krijg je 3 richtingspecifieke vakken:

In het vak filosofie leer je stilstaan bij jouw zelfbeeld en doorgrond je aspecten die bepalend zijn voor je identiteit. Je treedt vanuit je eigen identiteit en leefwereld in dialoog met zowel hedendaagse denkers als antieke filosofen. Hierbij ontwikkel je vaardigheden om een kritisch oordeel te vormen en een eigen mening te onderbouwen.

Het vak kunstbeschouwing stimuleert je om je eigen verbeeldingskracht te beleven, te versterken, vorm te geven en ervan te genieten. Vanuit kunst ga je de dialoog aan met jezelf, de andere en de wereld.

In het vak sociologie en psychologie leggen we de nadruk op sociale en maatschappelijke vorming. In sociale vorming ligt de focus op hoe de mens als uniek en relationeel wezen zijn plaats zoekt in deze complexe en veelzijdige samenleving. Maatschappelijke vorming zet je verder aan om in deze samenleving jouw weg en plaats te vinden.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je bent geboeid door mens en maatschappij. Naast kennisoverdracht leer je ook observeren, de basis van analyse en synthese. Je kan gegevens kritisch interpreteren, zelf op onderzoek gaan en zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uitvoeren. Door de steeds veranderende maatschappij volg je ook de actualiteit.

Wat nadien?

De studierichting bereidt je logischerwijze voor op Humane wetenschappen in de derde graad.

Lessentabel

Hieronder kunt u de lessentabel voor deze studierichting terugvinden.
Klik hier voor een algemene lessentabel van alle studierichtingen binnen de tweede graad.


Lessentabel humane wetenschappen (optie clil)

3de jaar
Totaal aantal lesuren 32
Aardrijkskunde 2
Biologie -
Chemie -
Digitale geletterdheid -
Engels 2
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Artistieke vorming 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Filosofie 2
Sociologie & psychologie 4
Kunstbeschouwing 1
4de jaar
Totaal aantal lesuren 32
Aardrijkskunde -
Biologie 2
Chemie 2*
Digitale geletterdheid 1
Engels 2
Frans 4
Fysica -
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Artistieke vorming -
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Filosofie 2
Sociologie & psychologie 4**
Kunstbeschouwing 1**
CLIL
* Vanaf schooljaar 2025-2026, in het schooljaar 2024-2025 richten we 1 uur fysica en 1 uur chemie in
** Vanaf schooljaar 2025-2026, in het schooljaar 2024-2025 richten we 5 uur sociologie en psychologie in en geen kunstbeschouwing
In het vierde jaar is er de keuzemogelijkheid voor lichamelijke opvoeding in het Engels (afhankelijk van schoolorganisatie).

Contactpersonen

Op zoek naar meer info over deze studierichting?

www.onderwijskiezer.be