Skip to main content
Afwezigheid melden Studieaanbod

Inschrijvingen

Inschrijving
Afhankelijk van de schoolorganisatie bieden we in een aantal richtingen CLIL aan. CLIL wil zeggen dat je een zaakvak (bv. aardrijkskunde) volgt in het Frans of Engels.
Internaat 
Personalia
Naam
Personalia
Geboorteplaats
Akkoord schoolreglement

De attesten voor belastingvermindering wegens kinderopvang zijn veranderd.

Ter voorbereiding van de verandering geeft artikel 323/2, 4° van het Wetboek Inkomstenbelasting aan opvanginstanties nu al de toelating om de rijksregisternummers (nationaal nummer) te verzamelen, te verwerken en mee te delen van de kinderen en jongeren waarvan de opvangkosten recht geven op belastingvermindering en van degenen die recht hebben of kunnen hebben op een attest.

De facturen van de school en het internaat mogen naar dit e-mailadres gestuurd worden? 
Adres
Domicilieadres van de leerling 

De attesten voor belastingvermindering wegens kinderopvang zijn veranderd.

Ter voorbereiding van de verandering geeft artikel 323/2, 4° van het Wetboek Inkomstenbelasting aan opvanginstanties nu al de toelating om de rijksregisternummers (nationaal nummer) te verzamelen, te verwerken en mee te delen van de kinderen en jongeren waarvan de opvangkosten recht geven op belastingvermindering en van degenen die recht hebben of kunnen hebben op een attest.

De facturen van de school en het internaat mogen naar dit e-mailadres gestuurd worden? 
Zelfde adres als bovenstaand
Adres
Domicilieadres van de leerling

Indicator / niet indicator
Indicator / niet-indicator
Indicatoren bevestigen 
Privacy
Toelating publicatie van foto's 
Statuut extern

Leerlingen die in Gent wonen (grondgebied 9000) kunnen aanspraak maken op het statuut extern(e) en dus ’s middags thuis gaan eten.

Leerlingen van het zesde jaar kunnen, mits toestemming van de ouders, ook extern worden. Interne leerlingen van het zesde jaar kunnen het statuut van externe, mits toestemming van de ouders, enkel voor vrijdagmiddag verkrijgen.

Dispensatie

Wanneer leerlingen van het vijfde en zesde jaar studie hebben gedurende het laatste lesuur, kunnen zij dit lesuur onder strikte voorwaarden al naar huis gaan. Dit kan uiteraard enkel wanneer er geen taken of SB’s opgegeven zijn door de leerkracht. Deze regel geldt ook niet op woensdag om 11.10 uur. Dit uurtje dispensatie kan enkel als u als ouder toestemming geeft aan uw kind om de school vroeger te verlaten.

De regeling geldt enkel voor leerlingen die hierdoor vroeger thuis kunnen komen en dus niet voor leerlingen die in de avondstudie blijven of voor leerlingen die intern zijn.

Locker
In de klas met
Hier kunt u aangeven bij wie uw kind graag samen in de klas wil zitten. Vul maximaal één naam in. Deze voorkeur kan helaas niet gegarandeerd worden. Bij de klasindeling primeren pedagogische keuzes.
Zorg
Medische info

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens de schooluren ziek wordt, ergens pijn heeft, zich verwondt, door een insect wordt gestoken of iets dergelijks. In zo'n geval zal de school steeds een inschatting maken van de ernst van de situatie en zo efficiënt mogelijk handelen.

Onderstaand formulier kunt u invullen indien u de school op de hoogte wenst te brengen van gegevens over de gezondheid van uw kind die het functioneren op school onverwacht kunnen verstoren.

Wordt uw kind hiervoor behandeld?
Neemt uw kind hiervoor medicatie in? De school stelt geen eigen medicatie ter beschikking. Op school kan er enkel medicatie worden gebruikt op doktersvoorschrift. De formulieren hiervoor kunnen aangevraagd worden op de leerlingenadministratie.
Mag (de arts van) het CLB verslagen die hierover bestaan, opvragen of hierover overleggen?
Huidige school
Woonde u of uw kind volgende evenementen bij op onze school